LƯỢC SỬ THÀNH LẬP

TRƯỜNG TIỂU HỌCTRẦN QUỐC TOẢN

 

     Trường tiểu học Trần Quốc Toản tiền thân là trường tiểu học Cộng Đồng Doi Cát. Trường được hình thành trước năm 1975, với 08 phòng học bán kiên cố, Hiệu trưởng đương nhiệm lúc bấy giờ là thầy Huỳnh Tấn Tiền.

     Sau ngày 30/4/1975 ngày đất nước thống nhất Trường tiểu học Cộng Đồng Doi Cát được mang tên Trường tiểu học Doi Cát. Giáo dục phát triển, Trường tiểu học Doi Cát được tu sửa khang trang để thu hút học sinh và đến năm 1980 trường  mang tên Trường tiểu học Thị Trấn 2 và đến năm 1997 trường đổi tên là Trường tiểu học Thị Trấn Phụng Hiệp 2

      Năm 2002 Trường mang tên Trường tiểu học Hiệp Thành 1, với số lượng học sinh ngày càng tăng, phòng lớp không đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học, trường được dời về điểm mới với diện tích rộng hơn và được xây dựng kiên cố với 21 phòng ( kể cả phòng chức năng ). Để đáp ứng nhu cầu giáo dục địa phương. Năm 2003 với ý chí quyết tâm nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ-giáo viên-CNV trường, trường đã đạt nhiều thành tích và được công nhận trường đạt  chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000 và được tái công nhận năm 2008.

SƠ LƯỢC THỜI GIAN, TÊN TRƯỜNG VÀ HIỆU TRƯỞNG

QUA CÁC THỜI KỲ TỪ năm 1975- đến nay ( 01/01/2021).

Thời gian ( năm học )

Tên trường qua các thời kỳ

 Họ tên HT qua các thời kỳ

1975-1976 đến 1976-1977

1977-1978 đến 1979-1980

1980 -1981 đến 1981-1982

1982-1983 đến 1986-1987

1987-1988 đến 1989-1990

1990-1991 đến 1991-1993

1993-1994 đến 1996-1997

1997-1998 đến 2001-2002

2002-2003 đến 2007-2009

11/8/2009 đến 20/11/2010

 

12/06/2012 – 31/07/2013

 

01/08/2014 – 31/07/2018

01/08/2018 – 31/10/2019

01/11/2019  đến nay

Tiểu học Doi Cát

Tiểu học Doi Cát

Tiểu học Thị Trấn 2

Tiểu học Thị Trấn 2

Tiểu học Thị Trấn 2

Tiểu học Thị Trấn 2

Tiểu học Thị Trấn 2

Tiểu học Thị Trấn PH 2

Tiểu học Hiệp Thành 1

Tiểu học Hiệp Thành 1

( Tiểu học Trần Quốc Toản)

Tiểu học Trần Quốc Toản

 

Tiểu học Trần Quốc Toản

Tiểu học Trần Quốc Toản

Tiểu học Trần Quốc Toản

Thầy Mai Văn Giác

Thầy Nguyễn Tấn Công

Cô Nguyễn Thị Bảy

Thầy Ngô Hải

Thầy Lê Khải Hoàng

Thầy Trần Văn Dũng

Cô Nguyễn Thị Bích Phượng

Thầy Nguyễn Đức Thập

Thầy Đặng Công Đức

Cô Trần Thị Lệ

 

Cô Bành Thanh Thúy Phượng

 

Cô Trần Thị Thu Nguyệt

Thầy Lê Tấn Phụng

Thầy Trần Thiên Son

 

Ngày 15 tháng 7 Năm 2010, trường được chính thức mang tên  Trần Quốc Toản theo QĐ số 1557/QĐ-UBND thị Xã Ngã Bảy.

          Nay tập thể hội đồng thống nhất lấy ngày 01 tháng 01 là ngày truyền thống nhà trường.